• Analiz
  • Lisanssız Elektrik Üretimi: Kısa Bir Değerlendirme

    lisanssız elektrik üretimi

    Birkaç defa baştan sona yenilenen Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin son hali Ekim 2013’te yürürlüğe girerek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı küçük çaplı elektrik üretim tesislerinin kurulması için gerekli mevzuat altyapısı tamamlanmış oldu. Yönetmeliğin ardından, başta Meram Bölgesi olmak üzere Anadolu’nun güneşi daha fazla olan güney şeridinin neredeyse tümünde yüksek miktarda lisansız Güneş Enerji Santralleri (GES) başvuruları […]