• Analiz
  • SERA GAZI EMİSYONLARI İÇİN İZLEME PLANI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

    sera gazi emisyonu

    Avrupa’da uzun yıllardır var olan sera gazı emisyonlarının izlenmesi gerekliği artık Türkiye’de de yürürlüğe giren yönetmelik ile zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) revize edilerek yayınlandı. Yönetmeliğin revize olması ile artık Sera Gazlarının İzlenmesi ile ilgili süreç ve tarihler daha kesinleşmiş oldu. Yönetmeliğin önceki versiyonunda Haziran ayı ile birlikte Bakanlığa sunulması beklenen izleme planlarının, revizyon ile birlikte artık Ekim ayına kadar sunulması gerekmektedir.