• Analiz
  • SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASINA AİT DÖNGÜ

    sera gazı döngü

    Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede revize edilerek yayınlandı. Bu yönetmelik ile birlikte üç basamaktan oluşan; sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması süreci de daha da netleşmiş oldu. Bu sürece ait tarihler bu Yönetmeliğin yayınlamasıyla beraber kesinleşmiş bulunmaktadır. Soldaki şekilde görüleceği üzere bu süreç izleme planının oluşturulmasıyla […]