• Analiz
  • DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ ÖZELİNDE SERA GAZI EMİSYONU İZLEME PLANLARININ HAZIRLANMASINDA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ÖZEL İZLEME KURALLARI

    Bilindiği gibi, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında mevzuat (Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik & Tebliğ) kapsamında oluşturulan izleme planları 2014 Eylül ayı sonunda Bakanlık onayına sunuldu. İzleme planlarının hazırlanmasında ve kontrol edilmesinde dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar mevcut. Yönetmelik Ek-1’de listelenen faaliyetlerden dolayı mevzuat kapsamına giren yaklaşık yirmi farklı sektöre ait özel […]

  • Yerel Halkı Bilgilendirme Sürecindeki Projeler
  • ÇEŞME RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ

    yerel halkı bilgilendirme

    Gold Standard kuralları gereği yapılmış olan Çeşme RES yerel halk bilgilendirme toplantısı çerçevesinde hazırlanmış olan aşağıdaki belgeler, yerel halk danışma süreci için ilgililerin görüş ve önerilerine sunulmuştur. 24.11.2014 tarihinden itibaren 2 aylık bu süreçte, ilgililerin, proje hakkındaki görüş ve önerilerini şirketimizin iletişim kanalları ile iletmelerini rica ederiz.