• Bizden
  • İZLEME PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ (26-27 ŞUBAT)

    17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik revize edilerek yayınlandı. Ayrıca, 22 Temmuz 2014 tarihinde 29068 sayılı resmi gazetede Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu sıralarda ise sera gazı emisyonlarının doğrulanması ve doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesi hakkındaki Tebliğin yayınlanması beklenmektedir. Bu Tebliğin yayınlanması ile beraber izleme-raporlama-doğrulama […]

  • Bizden
  • Uygulamalı İzleme Planlarının Hazırlanması Eğitimi

    16-18 Ocak tarihleri arasında Bursa’da Elinsan personeline Sera Gazı Emisyonlarına İlişkin Mevzuat kapsamında uygulamalı izleme planlarının hazırlanması eğitimini verdik. 3 gün süren eğitimde Yönetmelik Ek-1 kapsamında yer alan yakıtların yanması, kireç üretim ve klinker üretim prosesleri işlendi. Eğitim boyunca Bakanlığın ve tesislerin kullandığı çevre bilgi sistemi kullanılmıştır. Verilen eğitim sırasında örnekler üzerinden gidilmesine dikkat edilmiştir. […]