SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASINA AİT DÖNGÜ

sera gazı döngü

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede revize edilerek yayınlandı. Bu yönetmelik ile birlikte üç basamaktan oluşan; sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması süreci de daha da netleşmiş oldu. Bu sürece ait tarihler bu Yönetmeliğin yayınlamasıyla beraber kesinleşmiş bulunmaktadır.

sera gazı döngüSoldaki şekilde görüleceği üzere bu süreç izleme planının oluşturulmasıyla başlar. Elbette unutulmamalıdır ki, tesisler öncelikli olarak Yönetmelik EK-1’de belirtilen faaliyet ya da faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini ve belirtilen eşik değerini aşıp aşmadığını belirlemelidir. Yönetmelik EK-1 kapsamı dahiline giren tesisler sonrasında ise sadece bu yıla mahsus olarak izleme planlarını 1 Ekim 2014 tarihine kadar bu Bakanlığa sunulması gerekmektedir (Daha sonraki yıllarda, yeni kurulan tesisler ve izleme planlarında revizyon olan tesisler için, izleme planları Yönetmelik Madde 6 (3) uyarınca Haziran ayında Bakanlığa sunulur). Sonrasında ise Yönetmelikte belirtilen gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Bakanlığın izleme planını onaylaması akabinde işletme, 1 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında sera gazı emisyonlarını izler. Şekilde de görüleceği üzere ve Yönetmelik Madde 7’de de belirtildiği üzere işletmeler 30 Nisan 2016 tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanmış izleme planının ışığında izleme raporlarını hazırlar. Sonrasında ise hazırlanmış olan bu raporlar 1 Ocak -30 Nisan 2016 tarihleri arasında doğrulayıcı kuruluşlarca kontrol edilir ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış olan raporlar Bakanlığa sunulur. Ancak, izleme planında iyileştirilme istenilmesi halinde Yönetmelik Madde 6 (2) uyarınca 30 Haziran 2016 tarihine kadar iyileştirilmiş izleme planı Bakanlığa sunulur.

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın