EMİSYON TİCARET SİSTEMİNİN TÜRKİYE’YE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAY NO:1

kapak

Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Çalıştayı 9-12 Şubat tarihleri arasında Ankara, Demora Otel’de gerçekleştirildi. Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Projenin gerçekleştiricileri ise Ecofys, FutureCamp ve Lifenerji uzmanlarıdır. 9-10 Şubat tarihleri arasında kamu kurumlarının, 11-12 Şubat tarihleri arasında özel sektörün katılımıyla çalıştay başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’de bir Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin dikkate alınmasına yönelik yol haritasının çıkarılmasıdır. Buna ek olarak, bir sene boyunca gerçekleştirilecek aktiviteler ve yazılacak raporlar ile hem kamuda hem de özel sektörde emisyon ticaret sistemi ile ilgili kapasite geliştirme çalışmaları yapmaktır. Bir senenin sonunda yapılan aktiviteler ve analizler üzerine bir rapor yazılması da projenin hedefleri arasındadır.

Gerçekleştirilen bu çalıştayda öncelikli olarak emisyon ticaret sisteminin ana hedeflerine ve tasarım unsurlarına değinilmiştir. Bununla beraber politika tercihlerine çalıştay boyunca değinilmiştir. Önemli sorunlar ve uluslar arası örneklerle birlikte kapsam ve genel tasarım unsurları ele alınmıştır. Çalıştayın ikinci gününde ise ağırlıklı olarak emisyon üst sınırının belirlenmesi ve denkleştirme konuları işlenmiştir. Son olarak da tahsis, karbon kaçağı ve açık arttırma konuları ele alınmıştır. Çalıştay, Emisyon Ticaret Sisteminin çok güzel bir şekilde ele alındığı simülasyonun grup şeklinde oynanmasıyla sonlandırılmıştır.

resim-3resim-2resim-1

 

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın