EMİSYON TİCARET SİSTEMİNİN TÜRKİYE’YE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAY NO:2

Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi 2. Çalıştayı 15-18 Mart tarihleri arasında Ankara, Demora Otel’de gerçekleştirildi. Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Projenin gerçekleştiricileri ise Ecofys, FutureCamp ve Lifenerji uzmanlarıdır. 15-16 Mart tarihleri arasında kamu kurumlarının, 16-17 Mart tarihleri arasında özel sektörün katılımıyla çalıştay başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’de bir Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin kurulmasının ve işletilmesinin dikkate alınmasına yönelik yol haritasının çıkarılmasıdır. Buna ek olarak, bir sene boyunca gerçekleştirilecek aktiviteler ve yazılacak raporlar ile hem kamuda hem de özel sektörde emisyon ticaret sistemi ile ilgili kapasite geliştirme çalışmaları yapmaktır. Bir senenin sonunda yapılan aktiviteler ve analizler üzerine bir rapor yazılması da projenin hedefleri arasındadır.

9-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Çalıştayda öncelikli olarak emisyon ticaret sisteminin ana hedeflerine ve tasarım unsurlarına değinilmiştir. 1. Çalıştay boyunca kapsam ve genel tasarım unsurları, emisyon üst sınır belirleme, denkleştirme, karbon kaçağı ve açık arttırma konuları ele alınmıştı. Bu çalıştayda ise ele alınan bu konuların üzerinde geçilerek daha çok Dünya örneklerine yer verilmiştir. Ardından bu konular üzerine etkileşimli grup çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Türkiye için senaryo örnekleri üzerinde durulmuştur.

resim-1 resim-2 resim-4

 

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın