İZLEME PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ (26-27 ŞUBAT)

17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik revize edilerek yayınlandı. Ayrıca, 22 Temmuz 2014 tarihinde 29068 sayılı resmi gazetede Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu sıralarda ise sera gazı emisyonlarının doğrulanması ve doğrulayıcı kuruluşların yetkilendirilmesi hakkındaki Tebliğin yayınlanması beklenmektedir. Bu Tebliğin yayınlanması ile beraber izleme-raporlama-doğrulama diye 3 basamaktan oluşan sürece ait mevzuatlar tamamlanmış olacak.

Yönetmelik ve Tebliğin yayınlanmasıyla beraber görev ve sorumluluklar netleşmiş oldu. 2014 yılı için kapsam dahilindeki tesisler Ekim ayına kadar izleme planlarını Bakanlığa sunmak ile sorumluydu. Bunun akabinde de tesisler onaylanmış izleme planları çerçevesince bundan sonraki yıllarda emisyonlarını izlemeleri gerekmektedirler. Ancak, uygulamanın daha ilk yılında olmasının dezavantajı ile halen izleme planları onaylanmayan ya da hiç sunmayan tesisler bulunmaktadır. Bu kapsamda izleme planlarının tamamlanabilmesi için şirket olarak hem tesislere, hem de tesislere çevre danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlara yönelik eğitimler düzenlemekteyiz. Ayrıca, eğitimlerin odak noktası izleme planları sektörel bazda nasıl hazırlanır olduğu için denetçi olma hedefindeki kuruluşlarında katılımı oldukça faydalı olacaktır.

Eğitimin detayları için : İzleme Planı Hazırlama Eğitimi

Eğitim Başvuru Formu : Eğitim Başvuru Formu

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın