Life Enerji Bu Sene de Karbon Ayak İzini Nötrledi

Life Enerji, sera gazı salım miktarını belirlemek amacıyla, birim karbondioksit cinsinden ölçülen karbon ayak izi hesaplamasını gerçekleştirdi. 2017 yılında kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salım miktarını hesaplayan Life Enerji, karbon ayak izi hesaplamasını GHG Protokol hesaplama yöntemlerine göre gerçekleştirmiş ve emisyon değerini 40 tCO2e olarak hesaplamıştır. Emisyonları dengelemek amacıyla Gold Standard sertifikaları satın alarak, Life Enerji bu yıl da karbon nötr bir şirket haline gelmiştir.

Life Enerji 2017 yılı kurumsal karbon ayak izi hesaplamasında elektrik tüketimi, ısınması amacıyla tüketilen doğalgaz, iş seyahatleri, kağıt tüketimi, su tüketimi, katı atıklar ve yiyecek-içecek tüketimi göz önünde bulundurulmuştur.

Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasında ilk adım olarak “amaç” belirlenmelidir. Life Enerji 2017 yılı kurumsal karbon ayak izi hesaplamasındaki amaç; karbondioksit emisyonlarının azaltım hedefinin belirlenmesi, CO2 azaltım tedbirlerinin tanımlanması ve emisyonların hesaplanıp denkleştirilmesidir.

Amacın belirlenmesi ile GHG Protokol Standardı ile belirlenen yöntemlere göre karbon ayak izi sınırları ve kapsamlar seçilmelidir. Life Enerji kurumsal raporlama için yönetimsel kontrol sınırını seçmiştir. Yönetimsel kontrol sınırı, firmanın günlük yönetimsel kontrolleri altında olan tüm faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların karbon ayak izi ile hesaba katılması ve raporlanmasıdır. Faaliyet sınırlarına, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının dahil edilmesi gerekir. Kapsam 3 emisyonları ise isteğe bağlı olarak hesaplamaya eklenir. Life Enerji 2017 karbon ayak izi hesaplamasında şirket araçlarının emisyonlarının dahil edildiği kapsam 1 emisyonları, elektrik kullanımından kaynaklanan kapsam 2 emisyonları ve diğer doğrudan olmayan emisyonlar kapsam 3 emisyonları ile hesaplamaya dahil edilmiştir.

Karbon ayak izi hesaplamasının sınırları ve kapsamı belirlendikten sonra, faaliyetlere dair veriler toplanır. Ardından emisyon faktörleri ve küresel ısınma potansiyelleri belirlenir. En güncel emisyon faktörlerinin kullanıldığından emin olunmalıdır, çünkü veriler zamanla değişiklik gösterebilmektedir. Emisyon faktörleri için kullanılabilecek kılavuzlar GHG Protokol kılavuzları, IPCC kılavuzu ve DEFRA tarafından yayımlanan kılavuzdur. Life Enerji, karbon ayak izi hesaplamasında en güncel verilerin yer aldığı DEFRA kılavuzunu kullanmaktadır.

DEFRA emisyon faktörleri kılavuzuna ve detaylı bilgiye aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz. https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2017

2017 yılı Life Enerji’nin tam olarak rapor sunduğu ikinci yıldır.

Life Enerji’nin 2017 yılı kurumsal karbon ayak izi, GHG Protocol yönetimsel kontrol yöntemleri kullanılarak 40 tCO2e olarak hesaplanmıştır.

Life Enerji’nin 2017 yılı kurumsal karbon ayak izi hesabı ile CO2 azaltım tedbirleri belirlenmiştir. Gold Standard sertifikasına sahip bir yenilenebilir enerji santralinden sertifikaların alınmasıyla dengelenmiş ve Life Enerji net olarak “sıfır” emisyona sahip olmuştur. Böylece Life Enerji, karbon nötr hale gelmiştir.

Author: Rüya Balcı

Bir Cevap Yazın