Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi – Geri Bildirim Toplantısı

kapak-1

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri Haziran 2016’da gerçekleştirilen ilk yönlendirme toplantısıyla başlamıştır. Proje kapsamında: karbon vergisi, enerji verimliliği ticareti, yenilenebilir enerji ticareti, sonuç odaklı finansman ve kapsamlı kredilendirme piyasa temelli  mekanizmaların belirlenen sektörler (enerji, sanayi, atık, binalar, ulaşım) için uygunluğu değerlendirilmektedir.

Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibidir. Projenin gerçekleştiricileri ise Ricardo AEA, Ecofys ve Life Enerji uzmanlarıdır. Projenin çıktısı ise Türkiye’de Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi üzere analitik raporun yayınlanmasıdır.

Projenin ikinci geri bildirim toplantısı 13 Ocak 2017 tarihinde kamu sektörü paydaşlarının katılımıyla Green Park Otel’de başarı ile tamamlanmıştır. Yapılan toplantıda raporun 2. ve 3. Bölümlerine odaklanılmıştır. Toplantının ilk iki oturumunda gelirin sağlanması ve gelirin tekrar kullanım mekanzimaları tartışılmıştır. Gelirin sağlanması ve gelirin tekrar kullanım mekanizmaları üzerine uluslararası örnekler ve Türkiye’den örnekler verilmiştir. Buna ek olarak, gelirin tekrar kullanım mekanizması tasarım unsurlarından özel gelir tahsisi, özel gelir tahsisinin payı ve dağılımı, yükümlü tesislere telafi sağlanmasının üzerinden geçilmiştir. Akabinde bu 4 tasarım unsurundan yola çıkarak gelirin tekrar kullanım mekanizması ve tasarı unsurları üzerine paydaşların katılımıyla etkileşimli oturum yapılmıştır.

Toplantının ikinci yarısında raporun 3. Bölümüne odaklanılmıştır. Toplantının ikinci yarısında proje kapsamında çalışılan piyasa temelli mekanizmalar ile emisyon ticaret sisteminin etkileşimi üzerine durulmuştur. Bu konuda uluslararası örneklere fazlasıyla yer verilmiştir. Akabinde de Türkiye’de mevcut politikalar ve piyasa temelli mekanizmalar için çakışmaları incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Haziran 2016’da yapılan yönlendirme toplantısı sonucunda her bir sektör için öncelikli çalışılması gereken piyasa temelli mekanizmalar üzerinde durulmuştur. Bu oturumun sonunda da paydaşlar 4 gruba ayrılmış ve her bir gruba çalışılması için bir sektör verilmiştir. Her bir sektör için mevcut politikaların etkileşimi etkileşimli oturum esnasında çalışılmıştır.

Proje özelinde daha fazla bilgi için PMR Türkiye’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://pmrturkiye.org/

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın