PMR Projesi: İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı

kapak

PMR Projesi: İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) Çimento Sektörü Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı 19 Şubat tarihinde Ankara, Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Bu projenin yürütücüleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, PMR Türkiye ekibi ve Dünya Bankası’dır. Projede çimento sektörüne ait çalışmalarının gerçekleştiricileri ise FutureCamp ve Lifenerji uzmanlarıdır. 19 Şubat tarihinde ilk oturumda elektrik sektörünün, ikinci oturumda çimento sektörünün katılımıyla toplantı başarıyla gerçekleştirildi.

5 adet çimento tesisi bu projede yer almak için gönüllü oldu. Projenin ana amacı kapasite geliştirme sağlanarak pilot tesislerin izleme planlarının hazırlanması, Bakanlık tarafından izleme planları onaylandıktan sonra ekim-kasım-aralık 2014 verileri kullanılarak bu üç aya ait emisyon raporunun hazırlanmasıdır. Akabinde de doğrulayıcı firmanın projeye dahil olarak hazırlanmış olan emisyon raporlarının doğrulanmasıdır.

Eylül, Ekim (2014) aylarında projede gönüllü olarak yer alan 5 çimento tesisine saha ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan saha ziyaretlerinde öncelikli olarak tesislere izleme, raporlama ve doğrulamayla ilgili kapasite geliştirme adına eğitim verildi. Ardından, izleme planlarının hazırlanması süreci başlatıldı. Bu kapsamda sahalar incelenerek tesislerin izleme sınırları belirlendi ve de izleme planları hazırlanmaya başlandı. İzleme planları Bakanlık tarafından onaylanana kadar tesislere bire bir danışmanlık hizmeti verilmeye, destek olmaya devam edildi. İzleme planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra tesis özelinde veri kayıt şablonları oluşturuldu ve izleme dönemi boyunca tesislere destek olmaya devam edildi. Üç aylık izleme dönemi sona erince tesislerden 3 aylık emisyon verileri (ekim-kasım-aralık 2014) alınarak emisyon raporları Ocak (2015) ayı içerisinde tamamlandı.

Doğrulayıcı firma, Ekim (2015) ayında saha ziyaretlerine başlayıp izleme planlarına ve emisyon raporlarına ait ilk bulgularını Kasım (2015) ayı içerisinde iletti. Proje kapsamında tarafımızca doğrulama süresince de tesislere birebir destek vermeye devam edildi. Bu süreçte doğrulayıcı firmanın ilettiği bulgular yanıtlanırken, izleme planları ve emisyon raporları güncellenirken tesislere destek olundu.

19 Şubat tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda proje sonlandırılmış ve taraflar tecrübe paylaşımlarında bulunulmuştur. Toplantıda sürecin 3 tarafı olan tesis, danışman ve doğrulayıcı konuşma yaparak sürece ait tecrübe paylaşımında bulundular. Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Okan Güven ve Beril Şenyurt; doğrulayıcı tarafından ise Hande Sezer konuşma yaptı. Şirketimizden ise konuşmayı Engin Mert gerçekleştirdi. Engin Mert konuşmasına yapılan çalışmalardan bahsederek başladı ve izleme planı sürecine, izleme ve emisyon raporu hazırlama sürecine ve son olarak doğrulama sürecine dair tecrübelerine yer verdi. Konuşmasını diğer tesislere, yetkili otoriteye ve sürece dair öneriler vererek sonlandırdı.

resim 1 resim 3 resim-2

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın