• Analiz
 • SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASINA AİT DÖNGÜ

  sera gazı döngü

  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede revize edilerek yayınlandı. Bu yönetmelik ile birlikte üç basamaktan oluşan; sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması süreci de daha da netleşmiş oldu. Bu sürece ait tarihler bu Yönetmeliğin yayınlamasıyla beraber kesinleşmiş bulunmaktadır. Soldaki şekilde görüleceği üzere bu süreç izleme planının oluşturulmasıyla […]

 • Analiz
 • SERA GAZI EMİSYONLARI İÇİN İZLEME PLANI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  sera gazi emisyonu

  Avrupa’da uzun yıllardır var olan sera gazı emisyonlarının izlenmesi gerekliği artık Türkiye’de de yürürlüğe giren yönetmelik ile zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) revize edilerek yayınlandı. Yönetmeliğin revize olması ile artık Sera Gazlarının İzlenmesi ile ilgili süreç ve tarihler daha kesinleşmiş oldu. Yönetmeliğin önceki versiyonunda Haziran ayı ile birlikte Bakanlığa sunulması beklenen izleme planlarının, revizyon ile birlikte artık Ekim ayına kadar sunulması gerekmektedir.

 • Analiz
 • Lisanssız Elektrik Üretimi: Kısa Bir Değerlendirme

  lisanssız elektrik üretimi

  Birkaç defa baştan sona yenilenen Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin son hali Ekim 2013’te yürürlüğe girerek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı küçük çaplı elektrik üretim tesislerinin kurulması için gerekli mevzuat altyapısı tamamlanmış oldu. Yönetmeliğin ardından, başta Meram Bölgesi olmak üzere Anadolu’nun güneşi daha fazla olan güney şeridinin neredeyse tümünde yüksek miktarda lisansız Güneş Enerji Santralleri (GES) başvuruları […]

 • Analiz
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Üzerine

  Sera Gazı

  Daha önceki yazılarımda değindiğim, 25.04.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik, bazı maddeleri revize edilerek 17.05.2014 tarih, 29003 sayılı gazetede yeniden yayımlandı. Bir önceki yönetmeliğe göre birkaç önemli değişiklik var, bu değişikliklerden kısaca bahsetmekte yarar görüyorum. İlk olarak; Haziran 2014 sonu itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması […]

 • Analiz
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği Okuma Kılavuzu

  CO2 Emisyonu

  Sera gazı emisyonlarını izleme raporlama ve doğrulama ilişkin yönetmelik, 25.04.2012 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu yönetmeliğin yayınlanışını, Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik çalışmalarında bir dönüm noktası olarak görüyor ve yönetmeliğin hazırlanışında emeği geçenleri kutluyorum. Zira emisyona neden olan sektörlerin belirlenerek emisyonlarının izlenmesi; iklim değişikliğine neden olan kaynakların sınırlandırılması konusunda ciddi bir girişimin ana temeli olacaktır. Emisyona […]