SERA GAZLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

mrv döngüleri

Sera gazlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasıyla ilgili Mevzuat, Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğinin[1] yayınlanmasıyla beraber tamamlanmış oldu.

Bu süreçte üç taraf yer almaktadır: Bakanlık, tesis ve doğrulayıcı kuruluş. Aşağıdaki şekil bu süreçte yer alan basamaklarla taraflara düşen görev ve sorumlukları yansıtmaktadır.

Sürecin ilk adımı izleme planı hazırlamaktır. İzleme planları hazırlandıktan sonra onaylanmak üzere Bakanlığa sunulur. Geçen sene (2014 yılı) için izleme planlarının Bakanlığa sunulmasındaki son tarih 1 Ekim idi. Ancak 2015 yılından itibaren işletmeye yeni giren tesisler için bu tarih emisyonların ilk izlenmeye başladığı tarihin en az 6 ay öncesine denk gelmektedir. Yani yeni işletmeye giren bir tesis, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren emisyonlarını izlemeye başlayacak ise bu tesis için izleme planını sunmak için son tarih 30 Haziran 2015’tir. Bir izleme planı onaylandıktan sonra tesiste herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe yeni bir izleme planının hazırlanmasına ve sunulmasına gerek yoktur.

Şekilden de görülebileceği üzere tesis izleme planını Bakanlığa onaylatmak üzere sunar ve Bakanlıktan onaylanmış izleme planını kullanarak 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında emisyonlarını izler. Bu sürecin ikinci adımı ise emisyonların raporlanmasıdır. Emisyon raporları sistem üzerinden onaylanmış izleme planına göre hazırlanır.

Sürecin bir diğer adımı ise emisyon raporlarının doğrulanmasıdır. Şeklin en sağında yer alan sütun doğrulayıcıların takip etmesi gereken basamakları yansıtmaktadır. Bu kapsamda tesislere düşen görev ise izleme dönemi (1 Ocak-31 Aralık) sona ermeden Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluş ile anlaşıp 1 Kasım tarihine kadar sözleşme imzalamaktır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ise doğrulayıcı kuruluşa gerekli belgeleri teslim ederek doğrulama işlemlerine başlanır. Bu sene için bu 1 Kasım tarihi fiziksel olarak mümkün olmayacaktır. Ama önümüzdeki senelerden itibaren bu tarih geçerli olacaktır. Bu tarihten de anlaşılacağı üzere doğrulama işleminin başlaması için izleme dönemi bitmeden başvuruların ve işlemlere başlanması gerekmektedir. Doğrulama işlemleri başladıktan sonra doğrulayıcı kuruluş bir saha ziyareti gerçekleştirir. Bu saha ziyaretinin ardından doğrulayıcı kuruluş bulgularını tesise iletecektir. Bunu takiben de izleme planları ve emisyon raporları güncellenecektir. İzleme planı Bakanlıkça onaylanmış bile olsa doğrulayıcı kuruluşun izleme planı üzerinde yorum yapma hakkına sahiptir.

Doğrulama işlemi son bulunca doğrulama raporu sistem üzerinden Bakanlığa değil tesise iletilir. Bununla beraber sistem üzerinde doğrulama raporu ve emisyon raporu birleşerek doğrulanmış emisyon raporu haline gelir. Doğrulanmış emisyon raporları tesis tarafından sistem üzerinden Bakanlığa iletilir. Doğrulanmış emisyon raporları bir daha Bakanlık tarafından onaylanmaz. Ancak, Bakanlık doğrulanmış emisyon raporları üzerinde bir kontrol gerçekleştirecektir.

Son olarak şekilden de görülebileceği üzere tesisler tarafından iyileştirme raporlarının hazırlanması gerekmektedir. İyileştirme raporu, uygulanan izleme yönteminin geliştirilebilmesine yönelik hazırlanır. İyileştirme raporları tesis tarafından hazırlanarak sistem üzerinden Bakanlığa onaylanmak üzere sunulur.

Aşağıdaki şekille de anlatılmak istenen bu süreç her yıl tekrarlanan bir süreçtir.

mrv döngüleri

[1] Bkz, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-12.htm

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın