15 Mayıs Dünya İklim Günü

Dünya İklim Günü, insanoğlunun sebep olduğu kirliliğin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu vurgulamak ve toplumda bu farkındalığın oluşmasını sağlamaktır. Süreç basit olarak ifade edilir ise; fosil yakıtlar kullanıldığında, örneğin evinizi ısıtmak için kömür yaktığınızda, atık olarak karbondioksit (CO2) açığa çıkar. Bu durum karbondioksitin, gezegenimizin atmosferinde bulunması gerekenden daha fazla bulunmasına sebep olur ve yeryüzünün Güneş’ten gelen ışınları uzaya göndermesini engeller. Böylece Dünyamız gereğinden fazla ısınır. Bu olaylar bütününe ‘sera etkisi’ denmektedir. Bu nedenle de karbondioksit, ‘sera gazı’ olarak adlandırılır.

 

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi; bireyin veya topluluğun faaliyetlerinin sonucu olarak atmosfere salınan karbondioksit miktarıdır. Karbon ayak izinin birimi ‘birim karbondioksit’tir. En özet haliyle, bireylerin ve kurumların tüketim alışkanlıkları sonucunda çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Aşağıda yer alan grafikte kurum faaliyetlerinin neden olduğu emisyon yüzdeleri verilmiştir.

Ekran Alıntısıiklim

Şu anda, dünyanın telafi edebileceğinin çok üzerinde tüketimlerin gerçekleştiği bir çağda yaşamaktayız. İnsanoğlu böyle gittiği sürece doğal kaynaklar yok olacak ve çocuklarımıza ölü bir dünya bırakacağız. Son yıllarda, artan bilinç düzeyi ile birlikte bu felaket senaryosunun gerçekleşmemesi için bireyler sorumluluklar almaya başladı. Özellikle kuruluşlar, karbon ayak izlerini arttıran faaliyetlerini en aza indirgemeye yönelik önlemler almaya ve izlerini nötrlemeye başladılar.

 

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Karbon ayak izi hesaplamasında sektörler ve kurumlar için farklı hesaplama metotları kullanılmaktadır. Örneğin; ofis bazlı bir kuruluşun karbon ayak izi ile bir çimento üreticisinin karbon ayak izi farklı hesaplanmaktadır. Ofis bazlı bir kuruluşun hesaplamaları yapılırken elektrik tüketimi, tüketilen doğalgaz, seyahatler, kağıt tüketimi, su tüketimi, katı atıklar ve yiyecek-içecek tüketimi başlıca göz önünde bulundurulan noktalardır.

Hesaplamalar, ‘kapsam’ olarak tanımlanan sınırlara göre yapılmaktadır. Kapsamlar; Kapsam 1, Kapsam 2, ve Kapsam 3 olarak üçe ayrılmaktadır. Kapsam 1, kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynakların sebep olduğu karbondioksit salınımıdır. Kapsam 2, kuruluşun tüketimi için satın aldığı elektriğin üretimi sırasında meydana gelen karbondioksit salınımıdır. Kapsam 3 ise, kuruluşun kullanmakta olduğu ancak kontrol etmediği/sahibi olmadığı kaynaklar tarafından salınan karbondioksit miktarını belirtir. Kapsamların daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki tabloda örnekler verilmiştir.

Kapsam 1 A Şirketi, iç cephe boya üreticisidir.
Boya üretim süreci sırasında açığa çıkan karbondioksit salınımı bu kapsamdadır.
Kapsam 2 B Şirketi, tek ofisli bir şirket olup ayda 345 Türk Lirası elektrik faturası ödemektedir.
Bu miktarda elektriğin üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit salınımı bu kapsamdadır.
Kapsam 3 C Şirketi, yıl içerisinde toplantıları için başka bir ülkeye gidecektir.
Çalışanların yolculuğu sırasında açığa çıkan emisyon, bu kapsam dahilindedir.

 

Karbon Ayak İzi Nasıl Nötrlenir?

Karbon ayak izi nötrlenirken, yıllık olarak geriye dönük karbon ayak izi hesaplanır. Hesaplamalar sonucu salınan karbondioksit miktarı belirlendikten sonra salınmış olan ‘birim karbondioksit’ miktarı değerinde sertifikalar satın alınır. Bu sertifikalar, temiz enerji üretimini destelemek amacıyla yenilenebilir enerji üreticilerinden satın alınabilir. Türkiye’de gönüllü karbon piyasasında kayıtlı olan 349 yenilenebilir enerji üreticisi bulunmaktadır. Sertifikalar bu üreticilerden alınabilmektedir. Sertifikalar; GS, VCS ve benzeri kuruluşlardan alınmaktadır.

Sonuç olarak, yıllık karbon ayak izi hesabı sayesinde nötrleme işlemi yapıldığı zaman karbon ayak izi sıfırlanmış olur. Böylece “karbon nötr” olarak, temiz bir dünya için atılabilecek en önemli adımlardan biri atılmış olur. Tüm bu çaba, çocuklarımıza daha güzel bir gezegen bırakmak için.

Biz de Life Enerji olarak, her sene de kendi salınımımızı hesaplıyor ve karbon ayak izimizi nötrlüyoruz. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yaptığımız her şey daha yaşanılabilir bir gezegen için.

 

 

 

 

Author: Rüya Balcı

Bir Cevap Yazın