BAŞ DOĞRULAYICI VE PROSES SINAVLARININ TARİHİ AÇIKLANDI

kapak

 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Baş Doğrulayıcı ve Proses sınavları 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacağını açıkladı.

Sınavlar tek oturumda gerçekleştirilecek olup adaylar istedikleri sınavlara katılım sağlayacaktır. Sorular ve konuların dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No Sınav Adı Soru sayısı
1 Petrol Rafinasyonu Sınavı (Eğitim bölümü 7.1) 10
2 Kok ve Metal Sanayi Sınavı (Eğitim bölümü 7.2) 10
3 Birincil Alüminyum Üretimi Sınavı (Eğitim bölümü 7.3) 10
4 Mineral Sanayi Sınavı (Eğitim bölümü 7.4) 10
5 Kağıt ve Selüloz Üretimi Sınavı (Eğitim bölümü 7.5) 10
6 Kimya Sanayi Sınavı (Eğitim bölümü 7.6) 10
7 Asit ve Kaprolaktum Üretimi Sınavı (Eğitim bölümü 7.7) 10
8 Baş Doğrulayıcı Sınavı (Eğitim bölümü 8) 40

 

Sınav süresi ise 120 dakika olarak açıklanmıştır. Bir önceki sınavda olduğu gibi bu sınavda da %70 başarı sağlayan katılımcılar başarılı olarak değerlendirilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki her bir sınav için bu başarı oranı ayrı ayrı olarak değerlendirilecektir.

Yapılacak sınava girecek kişilerin;

  1. İlgili eğitimlere katılmış olması,
  2. 20 Mart 2016 tarihinde yapılmış olan Doğrulayıcı sınavından başarılı olmuş olmaları,
  3. Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğin 52 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan şartlardan en az birini taşıyor olmaları gereklidir.

Ayrıca yapılan açıklamada başvuru için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru formu.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yüksek Öğretim Kurulu onaylı denklik belgesi.

c) Sınava girilecek konularda eğitimini tamamladığını gösterir Sera Gazı Doğrulayıcı Eğitimi Katılım Sertifikaları.

ç) Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği’nin 52 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sınava giriş şartlarından en az birinin sağlandığını gösterir belgeler.

d) Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont.

Ancak başvuru formu ve bu başvurunun nereye yapılacağıyla ilgili henüz bir bilgi verilmemiştir.

 

Sınav ücretinin KDV dahil 160 TL olduğu açıklanmıştır ve ücretin aşağıdaki şubeye 20 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yatırılabileceğinin bilgisi verilmiştir.

SAÜSEM Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesi 5027-29516353  /

IBAN: TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27 no’lu hesap

 

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.sausem.sakarya.edu.tr/2/169/Cevre-ve-Sehircilik-Bakanligi-Bas-Dogrulayici-ve-Proses-Sinavi-Hk

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın