DİYARBAKIR GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ TAMAMLANDI

GES Foto

Geçtiğimiz yıl açılan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında iklim değişikliği proje teklifimiz kabul edildi. Mayıs-Aralık 2015 tarihleri arasında yürüttüğümüz “Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasitesi Geliştirme Projesi” başlıklı projemiz tamamlanmış bulunmaktadır. Sağlanan bu fonla düşük karbon ekonomisi ve esnek enerji piyasaları için ve aynı zamanda küresel sorunlara çözüm olabilmek adına bilim ve yeniliği teşvik edebilmek amacıyla güdülmektedir.

Bu proje konusunun Güneş Enerjisi kapasitesinin geliştirilmesi olmasının en önemli sebeplerinden biri iklim değişikliği etkilerinin ciddi bir şekilde hissedildiği günümüzde, artık Güneş Enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün olduğunca yaygınlaştırılmasının gerekliliğidir. Türkiye Elektrik Enerjisi, kurulu gücünün yaklaşık % 79’u Küresel ısınma ve dolayısıyla iklim değişikliği üzerinde ciddi bir etkisi olan fosil yakıtların yakılması ile sağlanmaktadır. Öte yandan, Türkiye kurulu gücünde güneş enerjisi santrallerinin payı ise % 0,1’dir[2]. Bu bağlamda bu projenin hedefi; Diyarbakır gibi Güneş Enerjisi potansiyeli yüksek[3]bir ilde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bu konuda kapasite gelişimi sağlanarak ilgili yatırımcılara ulaşıp güneş enerjisi yatırımlarını arttırmaktadır. Aynı zamanda güneş enerjisi projelerinin, arazi tipi ve çatı tipi olarak iki ana başlıkta inceleneceği kullanıcı dostu bir kılavuz hazırlandı.

Bu proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır.

 

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ GELİŞTİRME KILAVUZU
Çatı ve arazi tipi olmak üzere güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bu süreçte takip etmesi gereken adımları ve dikkat etmesi gereken hususları kullanıcı dostu bir dokümanda birleştirerek ağustos ayında kılavuzumu yayınladık. Hazırlanan bu kılavuz üç ana noktaya dikkat çekmektedir:

  • İklim değişikliği etkilerinin azaltılmasında yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi santrallerinin önemi,
  • Güneş enerjisi santralleri geliştirme süreci,
  • Proje finansmanı.

Kılavuzda tartışılan ilk temel nokta, yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisinin önemi ve gerekliliğidir. Bu bağlamda kılavuzun birinci bölümü, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve özellikle güneş enerjisi santrali yatırımlarının kullanılmasının önemine dikkat çekmeye ayrılmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneş potansiyelinden ve güneş enerjisi sistemlerinden detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.

Kılavuzun ikinci ve ana bölümü, yatırımcılar açısından en sorunlu konu olan, güneş enerjisi santrali geliştirme sürecine ayrılmıştır. Bu bölümde geliştirme sürecinde takip edilmesi gereken tüm adımlar detaylı bir şekilde ve görsellerle desteklenerek anlatılmaktadır.

Kılavuzun son bölümü ise proje finansmanı kısmına ayrılmıştır. Yatırımcıların lisanssız güneş enerjisi santrali projelerinin izin alma süreçleriyle uğraşırken değerlendirmeleri gereken en önemli hususlardan biri de projenin karlılığıdır. Kılavuzun bu bölümünde detayı olarak yatırım maliyetleri, işletme giderleri ve gelirlerden bahsedilmiştir. Buna ek olarak projeye yatırılan paranın geri dönme süresine bağlı olarak projelerde kredi kullanımına, desteklere ve sigorta kullanımına yer verilmiştir.

(http://bizden.lifenerji.com/genel/lisanssiz-gunes-enerjisi-santrali-gelistirme-kilavuzu-revize-oldu/)

DTSO PERSONELİNE 1 GÜNLÜK EĞİTİMİN VERİLMESİ
09.12.2015 tarihinde 26 kişinin katılımıyla Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası personeline bir günlük bir eğitim verildi. Verilen bu eğitimin amacı DTSO personelinin kapasitesinin geliştirilerek üyelerini güneş enerjisi projelerine yatırım yapmaya teşviketmesidir. Bu kapsamda verilen eğitimde: İklim değişikliği ve güneş enerjisinden elektrik üretimi, güneş enerjisi santrali başvuru süreci, güneş enerjisi santrali başvurularının değerlendirilmesi, çağrı mektubu, bağlantı anlaşması ve tesisin üretime geçmesi ve proje maliyet kalemleri ve giderleri konularına değinilmiştir.
DTSO ÜYELERİNE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ GELİŞTİRME EĞİTİMİNİN VERİLMESİ
14-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) “Güneş Enerjisi Santrali Projeleri Geliştirme eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerle Güneş enerji santralleri ve güneş enerjisi santrali projesi geliştirme konularında DTSO üyeleri, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri,  ilgili kamu kurum ve kuruluşları personelleri, üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri gibi çok geniş yelpazeli bir katılımcı kitlesine ulaşılmıştır. Bu kapsamda verilen eğitimde: İklim değişikliği ve güneş enerjisinden elektrik üretimi, güneş enerjisi santrali başvuru süreci, güneş enerjisi santrali başvurularının değerlendirilmesi, çağrı mektubu, bağlantı anlaşması ve tesisin üretime geçmesi ve proje maliyet kalemleri ve giderleri konularına değinilmiştir(http://bizden.lifenerji.com/genel/gunes-enerjisi-santrali-projeleri-gelistirme-egitimi/)
DENİZLİ-ACIPAYAMDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE SAHA ZİYARETİ
21 Kasım 2015 tarihinde Denizli- Acıpayam’da 1 günlük güneş enerjisi santraline saha ziyareti etkinliği gerçekleştirilmiştir. İnşaatı devam eden ve Fartaş tarafından geliştirilen güneş enerjisi santraline yapılan saha ziyaretinde, 13-16 Ekim 2015 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen eğitimlere katılmış olan  19 katılımcı yer almıştır.Etkinlik süresince, Güneş Enerjisi Santralleri ve güneş enerjisi santrali geliştirme ile ilgili konular proje sahipleri ve Lifenerji Uzmanları tarafından katılımcılar ile paylaşılmıştır. Katılımcılar sahada, inşaat süreci ile ilgili bilgi ve deneyim edinme şansı bulmuşlardır. Saha ziyareti etkinliği 5 ana konuya odaklanmıştır. Bu konular;

  • Prosedürler ve Güneş Enerjisi Santrali Proje Geliştirme Süreci
  • Projenin Güçlü ve Zayıf Yanları ile Fırsatlar ve Tehditler (Riskler)
  • İnşaat Sürecinde Ekipman ve Personel seçimi
  • Proje Maliyet Kalemleri ve Giderleri
  • İnşaat Esnasında Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

(http://bizden.lifenerji.com/genel/gunes-enerjisi-santraline-saha-ziyareti/)

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ GELİŞTİRME KILAVUZUNUN İNGİLİZCEYE ÇEVRİLMESİ
Ağustos ayında hazırlanıp baskıları yapılan ve yoğun ilgi gören “Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali Geliştirme Kılavuzu”, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların Türkiye’de bu yatırımların nasıl ilerlediği konularına ilgisi neticesinde kılavuz Aralık ayında İngilizceye çevrilip yayınlandı.(http://bizden.lifenerji.com/genel/guidebook-on-developing-unlicenced-solar-power-plant-is-now-translated/)

 

 

 

[1] Bkz; https://www.gov.uk/uk-prosperity-fund-turkey#about-the-fund

[2] Bkz; https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjACahUKEwj0ne6oqrXFAhXMuRQKHUsgAEU&url=http%3A%2F%2Fwww.teias.gov.tr%2Fyukdagitim%2Fkuruluguc.xls&ei=ZldOVfTSDczzUsvAgKgE&usg=AFQjCNEKnXtjiFN8JEGVMyd6zf1I9vPS2w&sig2=nnlQVB9uK4pVR4CoEhgkQQ&bvm=bv.92885102,d.bGg

[3] Bkz; http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx

 

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın