DİYARBAKIR GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında proje teklifi çağrısı açılmıştır[1]. Ekonomi, iklim değişikliği ve enerji verimliliği/güvenliği alanlarında proje teklifleri kabul edilip değerlendirilmiştir. Bu fon: düşük karbon ekonomisi ve esnek enerji piyasaları için ve aynı zamanda küresel sorunlara çözüm olabilmek adına bilim ve yeniliği teşvik edebilmek amacıyla sağlanmaktadır. Bu kapsamda Lifenerji olarak, iklim değişikliği alanında “Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasitesi Geliştirme Projesi” başlıklı proje teklifimiz kabul olmuştur.

Mayıs-Aralık 2015 tarihlerinde yürüteceğimiz bu proje kapsamında:

  • Güneş enerjisi projesi geliştirme üzerine kılavuz yazımı;
  • Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası personeline, güneş enerjisi projelerine yatırım sağlamak amacıyla üyelerine yol gösterebilmeleri için kapasite geliştirme eğitiminin verilmesi;
  • Diyarbakır ve çevre illerde faaliyet gösteren şirket temsilcilerine Güneş Enerjisi Projeleri ve yatırımları ile ilgili eğitim verilmesi;
  • Farklı kapsamdaki güneş enerjisi sektörlerinden katılımcılar ile bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği seminer düzenlenmesi;

işleri gerçekleştirilecektir.

Bu proje konusunun Güneş Enerjisi kapasitesinin geliştirilmesi olmasının en önemli sebeplerinden biri iklim değişikliği etkilerinin ciddi bir şekilde hissedildiği günümüzde, artık Güneş Enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının mümkün olduğunca yaygınlaştırılmasının gerekliliğidir. Türkiye Elektrik Enerjisi kurulu gücünün yaklaşık % 60’ı Küresel ısınma ve dolayısıyla iklim değişikliği üzerinde ciddi bir etkisi olan fosil yakıtların yakılması ile sağlanmaktadır. Öte yandan Türkiye kurulu gücünde güneş enerjisi santrallerinin payı ise % 0,1’dir[2]. Bu bağlamda bu projenin hedefi; Diyarbakır gibi Güneş Enerjisi potansiyeli yüksek[3] bir ilde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bu konuda kapasite gelişimi sağlanarak ilgili yatırımcılara ulaşıp güneş enerjisi yatırımlarını arttırmaktadır. Aynı zamanda güneş enerjisi projelerinin, arazi tipi ve çatı tipi olarak iki ana başlıkta inceleneceği kullanıcı dostu bir kılavuz hazırlanacaktır.

[1] Bkz; https://www.gov.uk/uk-prosperity-fund-turkey#about-the-fund

[2] Bkz; https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjACahUKEwj0ne6oqrXFAhXMuRQKHUsgAEU&url=http%3A%2F%2Fwww.teias.gov.tr%2Fyukdagitim%2Fkuruluguc.xls&ei=ZldOVfTSDczzUsvAgKgE&usg=AFQjCNEKnXtjiFN8JEGVMyd6zf1I9vPS2w&sig2=nnlQVB9uK4pVR4CoEhgkQQ&bvm=bv.92885102,d.bGg

[3] Bkz; http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

1 Comment

  1. […] Öte yandan, Türkiye kurulu gücünde güneş enerjisi santrallerinin payı ise % 0,1’dir[2]. Bu bağlamda bu projenin hedefi; Diyarbakır gibi Güneş Enerjisi potansiyeli yüksek[3]bir ilde […]

Bir Cevap Yazın