Life Enerji 2016 Yılı Karbon Ayak İzi Hesaplaması Tamamlandı ve Life Enerji Karbon Nötr Oldu

Life Enerji, 2016 yılında kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salım miktarını belirlemek amacıyla, birim karbondioksit cinsinden ölçülen karbon ayak izi hesaplamasını gerçekleştirmiştir. Life Enerji 2016 yılı karbon ayak izi hesaplaması, GHG Protokol hesaplama yöntemlerine göre gerçekleştirilmiş ve emisyon değeri 35 tCO2e  olarak hesaplanmıştır. Emisyonları dengelemek amacıyla Gold Standard sertifikaları satın alarak, Life Enerji karbon nötr bir şirket haline gelmiştir.

Life Enerji 2016 yılı için kurumsal karbon ayak izi hesaplaması gerçekleştirmiştir. Life Enerji 2016 yılı kurumsal karbon ayak izini hesaplamasında iş seyahatleri, elektrik tüketimi, ısınması amacıyla kullanılan doğalgaz, kağıt kullanımı, su kullanımı, katı atıklar ve yiyecek-içecek tüketim faaliyetleri göz önünde bulundurulmuştur. Karbon ayak izi hesaplaması sürecinde izlenen adımlar sırası ile aşağıda açıklanmaktadır.

Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasında ilk adım olarak amaç belirlenmelidir. Life Enerji 2016 yılı kurumsal karbon ayak izi hesaplaması; karbondioksit emisyonlarının azaltım hedefinin belirlenmesi, CO2 azaltım tedbirlerinin tanımlanması ve emisyonların hesaplanıp denkleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Amacın belirlenmesiyle birlikte, GHG Protokol standardı ile belirlenen yöntemlere göre karbon ayak izi sınırları ve kapsamlar seçilmelidir. Life Enerji kurumsal raporlama için yönetimsel kontrol sınırını seçmiştir.  Bu sınır ile birlikte, firmanın günlük yönetimsel kontrolleri altında olan tüm faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar karbon ayak izi ile hesaba katılır ve raporlanır. Faaliyet sınırlarına, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının dahil edilmesi gerekir. Kapsam 3 emisyonları ise isteğe bağlı olarak hesaplamaya eklenir. Life Enerji 2016 karbon ayak izi hesaplamasında  şirket araçlarının emisyonlarının dahil edildiği kapsam 1 emisyonları, elektrik kullanımından kaynaklanan kapsam 2 emisyonları ve diğer doğrudan olmayan emisyonlar için kapsam 3 emisyonları hesaplamaya dahil edilmiştir.

Karbon ayak izi hesaplamasının sınırları ve kapsamı belirlendikten sonra, faaliyetlere dair veriler toplanıp emisyon faktörleri ve küresel ısınma potansiyelleri belirlenir. Emisyon faktörleri zamanla değişiklik gösterebileceği için en güncel verilerin kullanıldığından emin olunmalıdır. Emisyon faktörleri için GHG Protokol kılavuzları, IPCC kılavuzu ve DEFRA tarafından yayımlanan kılavuz kullanılabilir. Life Enerji  karbon ayak izi hesaplamasında en güncel verilerin yer aldığı DEFRA kılavuzu kullanılmıştır.

DEFRA emisyon faktörleri kılavuzuna ve detaylı bilgiye aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz. https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2016

Sonuçların değerlendirilmesi aşamasında, bir referans yıl seçildi ise karşılaştırmalar yapılmalı ve hesaplamalardaki olası belirsizlikler belirtilmelidir. Life Enerji karbon ayak izi hesaplaması referans yılı, tam olarak rapor sunulan ilk yıl olan 2016 olarak seçilmiştir.

Life Enerji’nin 2016 yılı kurumsal karbon ayak izi, GHG Protocol yönetimsel kontrol yöntemleri kullanılarak 35 tCO2e bulunmuştur.

Life Enerji’nin 2016 yılı kurumsal karbon ayak izi hesabı ile CO2 azaltım tedbirleri belirlenmiş, Gold Standard sertifikasına sahip bir rüzgar enerji santralinden sertifikaların alınmasıyla dengelenmiş ve Life Enerji net olarak “sıfır” emisyona sahip olup, karbon nötr hale gelmiştir.

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın