SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK REVİZE OLDU

Resmi Gazete

“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 29 Haziran 2016 Tarihli ve 29757 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Yönetmelik ile yalnızca bir konuda değişiklik yapılmıştır. Bilindiği üzere 2015 yılına ait emisyon raporunun en geç 30 Nisan 2016 yılına kadar ve 2016 yılına ait emisyon raporunun da en geç 30 Nisan 2017 yılına kadar doğrulanarak Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Ancak doğrulayıcı kuruluş yetkilendirmeleri tamamlanamadığı için 30 Nisan 2016’ya kadar yapılması gereken doğrulama işlemlerine başlanamamıştır. Yapılan bu Yönetmelik değişikliği ile bu konuya tarihsel olarak bir uzatma getirilmiştir. Bu durumda 2015 yılının emisyon raporlarının 30 Nisan 2017 tarihine kadar doğrulanarak Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

Ancak buradaki önemli soru Yönetmelikteki bu değişiklik ile 2 yılın raporlamasının ve doğrulamasının birleştiği anlamına gelip gelmediğidir. Yönetmelikte bu değişiklik ile bu iki süreç birleşmemiştir. Yani işletme ile doğrulayıcı kuruluş 2015 ve 2016 yılı emisyon raporlarının doğrulanması işlemleri için süreçleri yine ayrı ayrı yürütecektir. Yalnızca iki sürecin son teslim tarihi aynı olmuştur. Bu durumda iki ayrı sözleşme yapılacaktır, iki ayrı yıllık emisyon raporu hazırlanacaktır ve iki ayrı doğrulama raporu hazırlanacaktır.

Yayımlanan Yönetmelik için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160629-23.htm

 

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın