Yıllık Emisyon Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Sektör Eğitimleri Başlıyor

2015 yılı sona ererken Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik Ek-1’de yer alan faaliyetleri yürüten tesislerin yıllık emisyon raporlarını hazırlamaya başlamaları gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürütülmekte olan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında sektörlere yönelik “Yıllık Emisyon Raporlarının Hazırlanması” konusundaki teknik eğitim verilecektir[1]. Geçen sene yine bu zamanlarda bu proje kapsamında verilmiş olan izleme planlarının hazırlanmasına yönelik sektörel eğitimde yer almış olan LifEnerji kadrosu bu sektörel eğitimin eğitmen kadrosunda yer alacaktır. Eğitmenlerimiz: Engin Mert, İklim Dirlik, Esra Koç ve Ferhat Tözünler yine bu proje kapsamında online çevre bilgi sisteminde izleme planı ve emisyon raporu bölümlerinin hazırlanmasında görev almıştır. 10 gün sürecek olan bu eğitimde toplamda 14 sektörle buluşulacaktır. Aşağıda eğitim içeriğini ve eğitim takvimini bulabilirsiniz.

Eğitim Tarihleri

Tarih Sektör
23 Kasım 2015 Elektrik sektörü
24 Kasım 2015 Yakıtların yanması faaliyetini içeren diğer sektörler (cam sektörü vb.)
25 Kasım 2015 Rafineri sektörü
26 Kasım 2015 Çimento sektörü
27 Kasım 2015 Kireç ve şeker sektörleri
30 Kasım 2015 Yakıtların yanması faaliyetini içeren diğer sektörler (otomotiv sektörü vb.) & Kimya sektörü
01 Aralık 2015 Seramik ve alçı sektörleri
02 Aralık 2015 Tuğla ve kiremit sektörleri
03 Aralık 2015 Selüloz ve Kağıt sektörleri
04 Aralık 2015 Demir-Çelik sektörü (Döküm dahil)

 

 

Eğitim İçeriği

09:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:15 Karşılama ve Açılış Konuşması
10:15 – 11:15
  1. Kısım: Emisyon Raporlarının MRV (IRD) Veri Yönetim Sistemi aracılığıyla Hazırlanması ve Teslim Edilmesi
1.1: Online MRV veri yönetim sisteminin tanıtımı

1.2: Emisyon Raporlarının Veri Yönetim Sistemi aracılığıyla Hazırlanması

11:15 – 11:30 Kahve arası
11:30 – 12:45
  1. Kısım: Emisyon Raporlarının Doğrulanması
2.1: Doğrulama Sürecinin Açıklanması

2.2: Doğrulamaya yönelik Saha Ziyaretlerinin Açıklanması

2.3: Örnek Olay: Almanya’daki Emisyon Raporlama ve Doğrulama Süreçlerinden Deneyimler

12:45 – 14:00 Öğle arası
14:00 – 15:15
  1. Kısım: İzleme Planlarındaki Eksiklikler ve İyileştirmeler
3.1: Türkiye’deki İzleme Planlarında Sıklıkla Yapılan Hatalar

3.2: Doğrulayıcı kuruluşların ek taleplerinin açıklanması
3.3: İzleme Planı ve Emisyon Raporundaki eksikliklerin giderilmesi

15:15 – 15:30 Kahve arası
15:30 – 16:45
  1. Kısım: İzleme Planındaki Eksiklikler ve İyileştirmeler
4.1: İzleme Planlarının ve Emisyon Raporlarının iyileştirilmesi

4.2: Doğrulama Sürecinin Nihai Hale Getirilmesi

4.3: Almanya’daki İzleme Planlarından Deneyimler

4.4: Sorular ve Cevaplar

 

 

[1] Bkz, http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=51177

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın