Yıllık Emisyon Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Sektör Eğitimleri Tamamlandı

2015 yılı sona ererken Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik Ek-1’de yer alan faaliyetleri yürüten tesislerin yıllık emisyon raporlarını hazırlamaya başlamaları gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürütülmekte olan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında sektörlere yönelik “Yıllık Emisyon Raporlarının Hazırlanması” konusundaki teknik eğitimler verildi[1]. Geçen sene yine bu zamanlarda bu proje kapsamında verilmiş olan izleme planlarının hazırlanmasına yönelik sektörel eğitimde yer almış olan LifEnerji kadrosu bu sektörel eğitimin eğitmen kadrosuyla yer aldı. Eğitmenlerimiz: Engin Mert, İklim Dirlik, Esra Koç ve Ferhat Tözünler yine bu proje kapsamında online çevre bilgi sisteminde izleme planı ve emisyon raporu bölümlerinin hazırlanmasında görev aldı. 10 gün süren bu eğitimlerde toplamda 14 sektörle buluşuldu. Bu sektörler:

  • Elektrik sektörü
  • Yakıtların yanması faaliyetini içeren diğer sektörler (cam sektörü vb.)
  • Rafineri sektörü
  • Çimento sektörü
  • Kireç ve şeker sektörleri
  • Yakıtların yanması faaliyetini içeren diğer sektörler (otomotiv sektörü vb.) & Kimya sektörü
  • Seramik ve alçı sektörleri
  • Tuğla ve kiremit sektörleri
  • Selüloz ve Kağıt sektörleri
  • Demir-Çelik sektörü (Döküm dahil)

Eğitimlerde online çevre bilgi sistemi üzerinde emisyon raporlarının uygulamalı olarak nasıl doldurulacağı anlatıldı. Ayrıca, doğrulama sürecine detaylı olarak yer verilerek doğrulama raporu tanıtıldı. Buna ek olarak doğrulama sürecinde yer alan basamaklardan biri olan saha ziyaretine yer verilmiştir. Hem bu konuda hem de izleme planları konusunda deneyimlere yer verilmiştir. Son olarak tesislerin sunması gereken İyileştirme Raporlarına yer verilmiştir ve İyileştirme Raporu tanıtılmıştır. Yapılan sunumlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=52003

[1] Bkz, http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=51177

Author: İklim Şahin

Karbon Müdür Yardımcısı

Bir Cevap Yazın